Πληροφορίες

Οι σκοποί του Ομίλου:


α)Η ενεργή εμπλοκή παιδιών με ειδικές ανάγκες στον πολιτισμό και την παράδοση του τόπου μας
β)Να τους δοθεί η ευκαιρία να αναδείξουν τις ικανότητες τους στο χορό, τη μουσική, το τραγούδι,το θέατρο κ.ά.
γ)Η πολιτστική,πνευματική και κοινωνική προαγωγή τους
δ)Η ψυχαγωγία τους
ε)Η εξύψωση και/η προαγωγή της ποιότητας ζωής τους
στ)Η διάσωση, διατήρηση, εμπέδωση και/η προαγωγή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου,περιοχών της Ελλάδας και άλλων Ευρωπαικών χωρών.
ζ) Η διατήρηση και/η προαγωγή των λαογραφικών εθίμων και της λαογραφικής παράδοσης της Κύπρου,περιοχών της Ελλάδας και άλλων Ευρωπαικών χωρών.
η)Η εν γενεί προαγωγή και προβολή της πολιτιστικής ζωής της Κύπρου,περιοχών της Ελλάδας και άλλων Ευρωπαικών χωρών.
θ)Η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Κύπρο, στην Ελλάδα και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη καθώς και όπου αλλού χρειαστεί.

Ο Όμιλος επιδιώκει την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών με


α) Τη στενή συνεργασία με το Δ.Σ. του Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Λεμεσού και άλλους συνδέσμους της Επαρχίας Λεμεσού.
β) Τη δοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων χορευτικών, μουσικών και θεατρικών
γ) Τη συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς φορείς και οργανώσεις της Κύπρου και του εξωτερικού
δ) Τη συμμετοχή σε διάφορα τοπικά και διεθνή φεστιβάλ
ε) Την ίδρυση και διατήρηση χορευτικού συγκροτήματος, χορωδίας, θεατρικού τμήματος και άλλων τμημάτων για την προώθηση και προβολή των σκοπών του Ομίλου
στ) Την ανάληψη κοινών δραστηριοτήτων και συνεργασιών με άλλες εθελοντικές μη κερδοσκοπικές ομάδες

Γίνετε μέλος τώρα

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος του Συνδέσμου μας μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο

Καταστατικό Συνδέσμου

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντρέξετε στο καταστατικό του Συνδέσμου μας