Αίτηση Εγγραφής Μέλους


Στον Όμιλο μας μπορεί να εγγραφεί ο οποιοσδήποτε επιθυμεί.
Το κόστος εγγραφής είναι δωρεάν και η συνδρομή €10 ανά έτος.

Διαδικασία: Συμπληρώστε την απαραίτητη αίτηση εγγραφής μέλους που βρίσκεται πιο κάτω και αποστείλτε την στην διεύθυνση επικοινωνίας μας.